KASAL

MGA KINAKAILANGAN SA PAG-IISANG DIBDIB

 1. MARRIAGE LICENSE
  • Orihinal na may 3 buwan na validity o kopya ng NSO Marriage Contract(orihinal) kung kasal sa huwes.

 2. BAPTISMAL AT CONFIRMATION CERTIFICATE
  • Mga certiicates ng mga ikakasal na may tatak na FOR MARRIAGE PURPOSE at ito ay mayroon pang 6 months validity.

 3. BIRTH CERTIFICATE
  • Orihinal na kopya ng certipiko ng mga ikakasal.

 4. CERTIFICATE OF NO RECORD OF MARRIAGE (CEDOMAR)

 5. PERMISSION OF MARRIAGE BANNS
  • Maglalabas ng pahintulot sa loob 3 sunud-sunod na Linggo mula sa kani-kanilang parokyang kinabibilangan ng mga ikakasal. Makukuha ang kaukulang forms sa Parish Office pagkatapos ng canonical interview.

 6. DALAWANG (2) PARES NG NINONG AT NINANG
  • Ang mga ikakasal ay pinahihintulutan ng nasabing bilang ng ninong at ninang. Ngunit kung hihigit pa rito ang bilang ay may karagdagang bayad ang mga ito na Php100.00 bawat isa. Isumite sa opisina ang tunay na pangalan at apelyido ng mga Ninong at Ninang.

 7. ANG PARING MAGKAKASAL
  • Kung Ang Magkakasal ay hindi pari ng parokya ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya at isumite ang mga sumusunod tatlong linggo bago ang araw ng kasal.
   1. Buong Pangalan at tirahan ng Pari.
   2. Authorization number at expiration date ng kanyang lisensiya sa pagkasal. (AUTHORIZATION TO SOLEMNIZED MARRIAGE).

 8. PAGPAPARESERBA NG KASAL
  • Ang Pagpapareserba ay hindi dapat bababa sa isang buwan bago ang araw ng kasal.

 9. SEMINAR SA KASAL
  • Kailangang dumalo ang mga ikakasal sa mga Seminar sa Kasal na ibibigay ng parokya.

 10. CLEARANCE
  • Para sa dayuhan o Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, kailangan ng Clearance mula sa Arzobispado de Manila bago ang kanonikong pakikipanayam (canonical interview). Sa mga Japanese Citizen, Certificate of Freedom to Marry mula sa kanilang Embahada o Konsulado.

 11. SA MGA HINDI BINYAGAN
  • Kung hindi binyagan o di katoliko ang isa sa mga ikakasal, kailangan ng nakasulat na permiso mula sa Ministro o Pastor at Dispensation of Mixed Religion o Disparity of Cult. Makakakuha ng kaukulang forms sa Parish Office.

 12. SA MGA BALO
  • Kung Balo ang isa sa ikakasal kailangan ang DEATH CERTIFICATE ng yumaong asawa.

 13. NULLITY OF MARRIAGE
  • Para sa isa sa mga partidong ikakasal na kung mayroon na siyang naunang kasal at ito’y naideklarang null and void kailangan ng Declaration of Nullity of Marriage mula sa Ecclesiastical Matrimonial Tribunal.

Contact Information

Address:

Calabash Road Balic-Balic Sampaloc, Manila Philippines

Phone: (+632) 731-0743 loc. 33
Telefax: (+632) 781-6076
Mobile No: (+63)927-9103290

E-mail: mhtp@mostholytrinityparish.com

Our Partners